İletişim

TAD İletişim Adresi

Tüm yazışmalar için bu adresi
kullanınız:

Türk Astronomi Derneği
SÜ İletişim Merkezi
Bankalar Caddesi No:2
Karaköy / İstanbul
Tel: (216) 483 9708
Faks: (216) 483 9550

e-posta:

DAY 2009 programları için:

Genel iletişim adresi:

Broşür, afiş gibi yazılı materyaller:

Galileoskop projesi:

Karanlık gökyüzü farkındalığı ve IAU:

Dünya’dan Evrene Bakış ve Evreni Anlayalım:

Kadın astronomlar:

Etkinliklerinizi takvime koymak ve duyurmak için:

BÖLGESEL SORUMLULAR ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

DAY 2009 etkinliklerini bölgesel olarak çeşitli üniversite ve kurumlar yönlendirecek:

İzmir – Ege Üniversitesi Gözlemevi : Prof. Dr. Serdar Evren
Ankara – Ankara Üniversitesi Gözlemevi : Prof. Dr. Berahitdin Albayrak
İstanbul – İstanbul Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü : Doç. Dr. Talat Saygaç
İstanbul – İstanbul Kültür Üniversitesi : Prof. Dr. Orhan Gölbaşı
Çanakkale – Çanakkale 18 Mart Üniversitesi : Arif Solmaz
Kayseri – Erciyes Üniversitesi : Doç. Dr. İbrahim Küçük
Adana – Çukurova Üniversitesi: Prof. Dr. Aysun Akyüz
Erzurum – Erzurum Atatürk Üniversitesi: Yrd. Doç. Dr. Cahit Yesilyaprak
Ankara – ODTÜ : Dr. Sinan Kaan Yerli
Samsun – Ondokuz Mayıs Üniversitesi : Prof. Dr. Hüseyin Kalkan
Kırşehir – Ahi Evran Üniversitesi : Prof. Dr. Sacit Özdemir
Eskişehir – Anadolu Üniversitesi : Yrd. Doç. Dr. Metin Altan
Antalya – TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi : Doç. Dr. Tansel Ak
Isparta – Süleyman Demirel Üniversitesi : Yrd. Doç. Dr. Melihat Aslan