2011 Nobel Fizik Ödülü 3 Astronoma Verildi

2011 Nobel Fizik Ödülüne, evrenin ivmelenerek genişlediğini gözlemsel olarak belirleyen üç astronomun çalışmaları layık görüldü. Saul Perlmutter (California Üniversitesi, Berkeley), Brian P. Schmidt (Avusturalya Ulusal Üniversitesi) ve Adam G. Riess (Johns Hopkins Üniversitesi) 1998′de yayınladıkları çalışmalarda, çok uzak gökadalarda meydana gelen 1a türü süpernovaların ışımalarının beklenenden yaklaşık dört kat daha az olduğunu belirlediler. Bu bulgu ancak çok uzaktaki gökadaların beklenenden daha uzakta olmaları ile mümkün. Çok uzak gökadaların beklenenden çok daha ötelerde bulunuyor olması evrenin sabit hızla değil, ivmelenerek genişlediğine işaret ediyor. İvmelenerek genişlemede ise karanlık enerjinin önemli rol oynadığı düşünülüyor.

 

2011 Nobel Fizik Ödülü ayrıntılarına http://www.nobelprize.org adresinden ulaşılabilir.