Astronomi ve Dünya Mirası

 

UNESCO ve Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), UNESCO?nun Astronomi ve Dünya Mirası konulu girişiminin bir parçası olarak bir araştırma ve eğitim işbirliği oluşturmak için çalışıyor. Bu girişim, astronomiyle ilgili varlıkların kültürel ve bilimsel değerinin araştırılmasıyla, bilim ve kültür arasında bir bağ oluşturmayı amaçlıyor. Bu program ayrıca, Dünya?daki astronomiyle ilişkili mimarî, tarihî, arkeolojik varlıkların, eski-yeni gözlemevlerinin, tarihî ve güncel aletlerinin, güneş saatlerinin, kitapların, el yazmalarının, gök küre ve haritalarının, anıların, sözlü kültürün, müzik, şiir ve halk geleneklerinin tanımlanmasını, tanınmasını ve korunmasını da sağlayacak. Türkiye’de ise astronomi ile ilgili kültür mirasını korumak amacıyla UNESCO altında bir milli ihtisas komitesi kuruldu. Başkanlığını Prof. Ali Alpar’ın yaptığı komite ayda bir toplanıyor ve Türkiye’deki tarihi gözlemevleri, gözlem araçları ve Türk astronomlar hakkında araştırmalar yapıyor. Planlanan etkinliklerden bir tanesi de doğu ve batıda astronominin gelişme sürecini karşılaştırmayı araştıran uluslararası bir konferans. Çalışmalar UNESCO tarafından destekleniyor. Bu konuda daha fazla bilgi için UNESCO Astronmi milli ihtisas komitesi raportörü Doç. Dr. Emrah Kalemci ile temasa geçebilirsiniz ( )